Vill du veta mer om NanoLearning och att vi visar hur det fungerar? Kontakta oss! Vi använder endast dina uppgifter för att kunna nå dig.  

Har du ett supportärende, kontakta oss på support@junglemap.com

Junglemap uppfann NanoLearning 2006 och vår mission är att förändra e-learningbranschen. Sedan 2006 har vi skickat ut mer än 6000 kurser till mer än 5 miljoner deltagare i 140 länder. 

Privacy policy  Data Processing Agreement