<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Medvetenhet.

Hela året.

Vad händer om den traditionella, årliga informationssäkerhetskursen blir som att försöka ta ett kilo vitaminer en gång per år för att få det överstökat?

Resultatet blir informationsöverflöd, följt av en skarp glömskekurva, om användarna ens hittar tid i sina uppbokade kalendrar för utbildningstillfället.

NanoLearning är annorlunda!

Vill du veta mer om vårt koncept?

Läs mer här