Security & Privacy by Design (SPbD)

Deze training Security en Privacy by Design (SPbD) van Tagore en Junglemap leert teams hoe ze hun producten veilig kunnen houden bij elke stap in het ontwikkelingsproces.

Bescherm je reputatie, ondersteun de bedrijfsstrategie, bespaar kosten en zorg voor compliance bij elke stap.

Onze training Security & Privacy by Design (SPbD – SSDLC/DevSecOps) leert teams hoe ze hun producten veilig kunnen houden bij elke stap van het ontwikkelingsproces – van training, via implementatie tot onderhoud en gebruik.

Door beveiliging en privacy in elke stap van het ontwikkelingsproces op te nemen, kunnen ontwikkelingsteams een 'shift left'-benadering hanteren om de beveiligingsrisico's van applicaties vroegtijdig te beheersen. Verbetering van de efficiëntie, terwijl de bedrijfsdoelen worden ondersteund en de naleving wordt gehandhaafd.

Allemaal met licht verteerbare NanoLessen van 3 minuten.

Een krachtige combinatie

Security & Privacy by Design biedt jouw team een raamwerk voor de manier waarop zij zich in elke stap van het ontwikkelingsproces kunnen concentreren op beveiliging en privacy.

Onze OWASP Top 10 training dekt de meest kritieke beveiligingsrisico's van applicaties.

In combinatie geven deze cursussen jouw team kennis, een proces, tools en voorbeelden om met applicatiebeveiligingsrisico's om te gaan en deze af te wegen tegen de andere prioriteiten van het team.

Dit alles terwijl het zorgt voor een meetbaar en continu verbeteringsproces rond beveiliging en privacy, het faciliteren van risicobeoordelingen en het voorbereiden van de afhandeling van incidenten.

Dynamische rapporten

Je hebt bewijs nodig dat jouw team lessen afrondt, kennistoetsen doorstaat en reflecteert op de inhoud.

De statistieken kunnen op elk niveau worden weergegeven, van bedrijfsbreed tot afdeling en zelfs op individueel niveau – en je kunt rapportbladen exporteren voor presentatiedoeleinden.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe jullie product- en ontwikkelingsteams hun producten veilig kunnen houden tijdens elke stap van het ontwikkelingsproces.