Privacy & AVG awareness training

Onze Privacy & AVG awarenesstrainingen bestaan uit 16 NanoLearning lessen, inclusief testen en evaluaties, bewustzijnsonderzoeken en managementtrainingen.

De inhoud van deze AVG-awarenesscursus is bedoeld om de kennis en het bewustzijn van privacy te vergroten. Met de nadruk op risicobeperking, nadenken over privacy in het dagelijks leven en het versterken van een goede privacycultuur op basis van dialoog en STAR-gedrag (Stop, Think, Ask, React).

Binnen de cursus over privacy/ AVG is er aangepaste content beschikbaar voor de lessen, toegepast op verschillende doelgroepen:

  • Medewerkers
  • Managers op alle niveaus
  • Raden van Bestuur en directie

 

De cursusinhoud is ontwikkeld ter bevordering van:

Awareness

Basisbewustzijn van het belang van privacy in een digitaal dagelijks leven.

Kennis van Privacy

Een hoger niveau van fundamentele privacykennis (privacybeginselen en -rechten, etc.) Begrip van privacywerkzaamheden, waaronder compliance, risicobeheer en maatregelen.

Risicobeheersing

Focus op risicobeperkende maatregelen zoals het minimaliseren van gegevens en melden van incidenten.

Reflectie

Reflectie op alledaagse privacy, bijvoorbeeld in de relatie werkgever-werknemer en privacy-instellingen. Maar ook reflectie op de eigen leiderschapsrol en dialoog over de huidige en gewenste situatie in de organisatie.

STAR gedrag

Een sterkere privacycultuur op basis van dialoog en STAR-gedrag (Stop, Think, Ask, React).

Contact

Neem contact met ons op