Introductietraining NIS2 Directive

Met deze NIS2-introductie krijgt het management beter inzicht in wat jullie organisatie nodig heeft om NIS2-compliant te zijn.

Met deze NIS2-introductie krijgt het management een beter inzicht in wat jullie entiteit moet doen om NIS2-compliant te worden.

Met een bredere dekking van sectoren, strengere eisen, incidentrapportage en zwaardere straffen voor het niet naleven, is de nieuwe NIS2-richtlijn de meest uitgebreide Europese cyberbeveiligingsrichtlijn tot nu toe en is het een belangrijke stap voorwaarts.

Entiteiten in sectoren die volgens de NIS2-richtlijn als essentieel of belangrijk worden aangemerkt, kunnen niet langer om een systematische aanpak van cyberbeveiliging heen.

Geef jouw bestuur en leidinggevenden de kans om voor te bereiden op wat er moet gebeuren om de organisatie NIS2-compliant te maken vóór oktober 2024, wanneer de NIS2-richtlijn wordt geïmplementeerd.

Inhoud van de training: 

  • Inleiding tot de NIS2-richtlijn
  • Over de NIS2-richtlijn
  • De evolutie: NIS naar NIS2
  • Reikwijdte en sectoren die vallen onder de NIS2
  • Eisen van, en maatregelen binnen de NIS2
  • Voorbereiden op NIS2-compliance
  • Gevolgen voor het niet naleven van de NIS2

De cursus is beschikbaar in het Engels. 

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op en wij vertellen je meer over hoe NanoLearning jouw organisatie kan helpen.