Information Security Awareness training voor Managers

Door de toename van online dreigingen zijn de kennis en het bewustzijn van managers op het gebied van informatiebeveiliging belangrijker dan ooit.

Bij het bouwen van menselijke firewalls draait alles om het vergroten van het bewustzijn – het hele jaar door.

Bij het bouwen van menselijke firewalls draait alles om het vergroten van het bewustzijn – het hele jaar door. In deze bewustwordingscursus Informatiebeveiliging krijgen managers een beter inzicht in hun sleutelrol bij het bevorderen van een cybersecuritycultuur, waarbij kennis wordt gecombineerd met alertheid, dialoog en praktijk, waardoor het risico op informatiebeveiligingsincidenten in uw organisatie wordt verminderd. Deze NanoLearning-cursus is specifiek gericht op managers en leiders.

De inhoud is bedoeld om een beter begrip te bevorderen van het werk van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging en de rol en verantwoordelijkheden van de manager.

De cursus behandelt onderwerpen als:

Information security awareness

Informatiebeveiliging in jullie organisatie

Verantwoordelijkheden

Jouw rol in informatiebeveiliging

Toepassing

Systematisch informatiebeveiligingswerk

Data

Het classificeren van data

Analyse

Analyseren van informatiebeveiligingsrisico's

In je werk

Privacy op jouw verantwoordelijkheidsgebied

Remote work

Leidinggeven aan mensen op afstand

Wat als er écht iets gebeurd?

Zijn we voorbereid?

Herhaling en reflectie

Jaarrond informatiebeveiliging

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op en wij vertellen je meer over hoe NanoLearning jouw organisatie kan helpen.