Cursus tegen het witwassen van geld (AML)

Deze NanoLearning-introductiecursus heeft tot doel medewerkers kennis bij te brengen over wat witwassen en terrorismefinanciering zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Onze NanoLearning-methode stelt je in staat om op een efficiënte manier het bewustzijn over jullie Anti-Money Laundering (AML)-beleid te vergroten – in de loop van de tijd.

De standaardinhoud is aanpasbaar voor uw organisatie. Ook verzorgen wij een effectmeetrapport over het vergroten van het AML-bewustzijn in jullie organisatie.

De inhoud van deze cursus tegen het witwassen van geld is ontwikkeld om het beleid van de organisatie en de op casussen gebaseerde reflectie over individuele verantwoordelijkheden te bevorderen.

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft zowel nationaal als internationaal hoge prioriteit. Niet-naleving kan leiden tot boetes en schade aan reputatie/geloofwaardigheid. Om het risico op witwasincidenten in uw organisatie te verkleinen, zijn regelmatige herinneringen noodzakelijk.

De cursustemplate is beschikbaar in het Engels, maar kan bij aanschaf van de AI-assistent met vertaalfunctie gemakkelijk worden vertaald.

 

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is het witwassen van geld?
  • Waarom het witwassen van geld bestrijden?
  • Know Your Customer
  • 'Red flags'
  • Toezicht houden
  • Vermoedens melden

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op en wij vertellen je meer over hoe NanoLearning jouw organisatie kan helpen.