Arno van den Hof
Country Representative the Benelux
Artikel   20 september 2023

De NIS2: Versterking cyberweerbaarheid, ook voor jouw organisatie

Ben je klaar om de digitale veiligheid van jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen? De NIS2 richtlijn staat voor de deur en brengt nieuwe verplichtingen met zich mee om de cyberveiligheid te versterken. Hier ontdek je wat deze richtlijn inhoudt, wat het voor jouw organisatie betekent en hoe je je kunt voorbereiden.

Informatiebeveiliging
Beveiliging
NanoLearning
De NIS2:  Versterking cyberweerbaarheid, ook voor jouw organisatie

Welk type organisaties vallen onder de NIS2 richtlijn en waarom?

 

De NIS2 richtlijn, afgeleid van de Europese Cybersecurity Act, heeft tot doel de weerbaarheid van vitale en digitale dienstverleners te vergroten. Vitale sectoren zoals energie, gezondheidszorg, financiën, vervoer en digitale infrastructuur vallen hieronder. Maar waarom juist deze organisaties? Omdat hun disfunctioneren ernstige gevolgen kan hebben voor onze maatschappij en economie. Denk aan stroomuitval, inbreuk op patiëntgegevens en financiële chaos. De NIS2 richtlijn stelt eisen aan de beveiliging van hun netwerken en systemen om dergelijke ontwrichtingen te voorkomen. 

 

Wat betekent de NIS2 richtlijn voor jouw organisatie?

 

Als jouw organisatie onder een vitale sector valt, dien je extra aandacht te besteden aan cybersecurity. De NIS2 richtlijn vereist dat je technische en organisatorische maatregelen neemt om risico's te beheersen. Denk aan het detecteren van incidenten, het snel herstellen na aanvallen en het rapporteren van ernstige incidenten aan de nationale autoriteit. Dit betekent niet alleen investeren in technologie, maar ook in personeel en processen. Cybersecurity wordt een integraal onderdeel van je bedrijfsvoering. 

 

Wat kan mijn organisatie nu al doen in aanloop naar de implementatie eind 2024?

 

Wacht niet tot het laatste moment! Er zijn stappen die je nu al kunt nemen om je organisatie voor te bereiden:

 

  • Bewustwording en training: Zorg ervoor dat je medewerkers op de hoogte zijn van dreigingen en best practices. Training helpt om medewerkers alert te houden en phishing-aanvallen te vermijden. 

  • Risicoanalyse: Identificeer de kwetsbaarheden en risico's in je systemen en netwerken. Dit stelt je in staat om gerichte maatregelen te nemen. 

  • Cyberbeveiligingsmaatregelen: Implementeer passende beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en monitoringtools. Houd je systemen up-to-date en pas multifactorauthenticatie toe. 

  • Incident Respons Plan: Ontwikkel een plan om snel en effectief te reageren op cyberincidenten. Dit minimaliseert de impact en bevordert een vlotte herstelprocedure als er dan tóch iets voorvalt. 

  • Samenwerking: Werk samen met andere organisaties in jouw sector en deel informatie over dreigingen en incidenten. Dit versterkt de collectieve cyberveiligheid. 

 

De NIS2 richtlijn is geen tijdelijke maatregel, maar een stap richting een veiligere digitale toekomst. Door nu actie te ondernemen, bescherm je niet alleen je organisatie, maar draag je ook bij aan de weerbaarheid van de gehele samenleving.

 

In de aanloop naar de implementatie van de NIS2 richtlijn eind 2024, is het cruciaal om proactief te handelen. Neem de tijd om de verplichtingen te begrijpen, risico's te identificeren en maatregelen te implementeren. Zo kun je met vertrouwen tegemoetzien naar een veiligere digitale toekomst voor jouw organisatie en de samenleving als geheel.

 

Bron:

Arno van den Hof Country Representative the Benelux
Artikel   20 september 2023