<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lärande handlar om metodik

 Junglemap uppfann bite-sized learning 2006 efter att vi insett att traditionell E-Learning var som att servera anställda ett kilo vitaminer en gång per år för att få det överstökat.

 

Traditionell E-Learning leder till en överdos av information, följt av en snabb glömskekurva, om användarna ens hittar tid i deras kalendrar.

NanoLearning är en inlärningsprocess som består av en serie av 2-3 minuters lektioner som levereras via e-post under ett antal dagar, veckor, månader eller år, beroende på ämne.

Resultatet blir ett mycket högre deltagande, en bestående effekt och betydligt mer motiverade och nöjda användare. Det är också kostnadsmässigt mycket attraktivt.

 

Klassisk

NanoLearning Classic-metod är en serie med 2-3 minuters lektioner där målet är att skapa en varaktig organisatorisk effekt inom ett ämne.

När alla medarbetare får samma lektion samtidigt på morgonen uppstår diskussioner på fikarasten eller i korridoren. Den effekten är inte möjlig med osynkroniserade e-learningkurser.

9 av 10 NanoLearninganvändarna föredrar metoden jämfört med traditionella metoder. 

Flow

I vissa fall måste en kurs genomföras innan användaren kan utföra ett specifikt arbete. De flesta E-Learningkurser tar ingen hänsyn till användarens tidigare kunskaper, vilket innebär att även om en person redan kan 90 procent av innehållet i en kurs så måste hela kursen genomföras ändå. Det är ett slöseri med människors tid.

Vi uppfann NanoLearning Flow metoden för att kunna individanpassa utbildningar utifrån förkunskaper vilket sparar tid.

Får vi demonstrera hur Flow konceptet fungerar?

NanoLearning Software as a Service

Junglemap NanoLearning är en lättanvänd och kraftfull molntjänst. Den har en responsiv design, stöder vilken enhet, operativsystem, webbläsare som helst och kräver inga plugins eller programinstallationer.

Tjänsten är säkrad och driftas av Microsoft (Azure). Vår mest genomförda kurs hittills har haft 420 000 deltagare.