<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En kapplöpning mot tiden

Hur kan du snabbt ta fram och skicka ut en GDPR-kurs? Junglemap erbjuder ett komplett introduktionsprogram som är lätt att anpassa.

NanoLearning

Junglemaps introduktionsprogram inom GDPR har sin grund i vår innovativa, användarvänliga och högst effektiva lärmetod. Den bygger på att en serie 2-3 minuters ämnesspecifika lektioner skickas ut direkt till dina medarbetare via e-post.

 

Programportfölj

Junglemap erbjuder ett flertal väl beprövade GDPR-program:

  • Introduktion till GDPR (för alla medarbetare)
  • GDPR för HR
  • GDPR för IT
  • GDPR for Controller and Processor
  • GDPR för Marknad och Kommunikation

 

Enkel och snabb anpassning

På en timme anpassar du kursinnehållet så det stämmer med just din verksamhets juridiska, process- eller systemrelaterade behov.

Du sätter själv upp och anpassar dina utskick och bestämmer frekvens som det passar dig.

Och självklart kan du skapa eget kursinnehåll i ämnen som är specifika för just din verksamhets compliance-arbete. 

 

Effektiva analys och rapporteringsfunktioner

Processen stöds av ett flertal verktyg för att maximera deltagandet och därmed
reducera risken:

  • Undersökningar före och efter programmet
  • Kunskapstest
  • Automatiska påminnelser
  • Automatiska chefsrapporter
  • Effektmätning

 Naturligtvis får du även tillgång till statistikrapporter. Du kan analysera era resultat från en övergripande, aggregerad nivå ned till individnivå. Rapporterna kan dessutom kopplas till berörda chefer.

 

Resultat

Hundratusentals medarbetare över hela världen har deltagit i Junglemaps GDPR-program. 9 av 10 användare säger i utvärderingar att de tack vare programmet har fått en ökad förståelse för GDPR.

Har du några frågor vi kan hjälpa dig att besvara?

 

Eller önskar du vårt nyhetsbrev med information om våra webinar och produktnyheter här.