<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mänsklig transformation

Ni har en fantastisk idé, och har lagt mycket tid och pengar på att skapa en bra lösning.

Vad kan gå fel?

Den mänskliga faktorn. I de delar människor är involverade i digitala transformationsprojekt finns utmaningar. Kompetensutveckling till exempel, tenderar att hamna långt ner på prioriteringslistan och får ofta stryka på foten i jakten på att hålla deadline.

 

Traditionell video- och animationsbaserad e-learning tar lång tid att utveckla. Dessutom är kursen svår att uppdatera, så utbildar du i ett ämne som står under ständig förändring blir ditt uppdrag ännu svårare.

 

När den traditionella e-learningproduktionen äntligen är färdig möts dina medarbetare av en meny med låt säga 15 moduler. Det kommer sänka deras motivation, elefanten är helt enkelt för stor att tugga i sig. Den här typen av utbildningsprojekt resulterar ofta i rena misslyckanden.
 

NanoLearning

Junglemaps innovativa NanoLearningkoncept bygger på en serie ämnesspecifika lektioner, vardera 2-5 minuter långa, som skickas till alla medarbetare via e-post, exempelvis en lektion per dag. I vårt koncept finns ingen elefant att smälta och vi vet alla att ett äpple om dagen är bättre än ett kilo vitaminer en gång om året.

 

Enkel och snabb utveckling

Vi slår vad om att du med NanoLearning kan utveckla en 15 lektioner lång e-learningkurs på 1-3 dagar. Om saker och ting förändras? Du ändrar i din kurs på några minuter. Med NanoLearning kan du göra dig fri från dyra konsulter som du måste lära upp - och som dessutom har ett incitament att lägga så mycket tid som möjligt för att du ska betala så mycket som möjligt. NanoLearning omvandlar utbildning till tid, pengar och en möjlighet att påverka.

 

Microsoft - transformation & migrering

I den utsträckning ditt omvandlings- eller övergångsprojekt involverar Microsofts programvaruplattformar, tjänster eller teknologier, erbjuder vi lättanpassade grundkurser i Microsoft Windows, Office 365, Skype för företag, Team, Yammer och SharePoint med mera.

 

Effektiva analys – och rapporteringsfunktioner

Givetvis får du tillgång till rapporter, med aggregerade resultat på alla nivåer, ner till den enskilda medarbetaren. På så sätt kan du enkelt följa hur utbildningssatsningen går.

Har du några frågor vi kan hjälpa dig att besvara?

 

Eller önskar du vårt nyhetsbrev med information om våra webinar och produktnyheter här.