<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evig kamp för ökad medvetenhet

Den årliga informationssäkerhetsutbildningen har kanske spelat ut sin rätt? Du måste kämpa dig in i alla anställdas kalendrar och rättfärdiga den som obligatorisk och hur mycket kommer de att minnas efteråt?

Om användarna genomför den årliga kursen, glömmer de snabbt vad de nyligen lärt sig, enligt glömskekurvan (Ebbinghaus et al).

Hur uppdaterar du medarbetarna om en attack plötsligt sker? Och hur anpassar du utbildningen om förändrade informationssäkerhetshot?

Det är kanske så att medvetenhet och en årlig utbildning är oförenlig?


Metodutmaningar

Som människor och organisationer lär vi oss bättre om vi fokuserar på en sak i taget, istället för att korvstoppas med 20 olika ämnen vid ett och samma tillfälle. Och så snart vi har lärt oss något, påbörjar vi en biologisk process av att glömma. Förlåt oss för att nämna det självklara, men det kan få katastrofala konsekvenser.


NanoLearning och Spaced Repetition

Vi uppfann NanoLearning 2006, och vår metod bygger på forskning kring lärande och tillämpar "spaced repetition" för att motverka glömskekurvan.

Således är vårt "Information Security Awareness 365 program" baserat på en serie av 2-3 minuters lektioner som skickas till alla medarbetare varje eller varannan vecka - året runt - för optimalt lärande och medvetenhet.

 

Enkel och snabb anpassning

På en timme anpassar du kursinnehållet så det stämmer med just din
verksamhets behov.

Du sätter själv upp och anpassar dina utskick och bestämmer frekvens som
det passar dig.

Och självklart kan du skapa eget kursinnehåll i ämnen som är specifika för just
din verksamhet. 

 

3 Program för alla nivåer

Vi har 3 NanoLearning awareness program:

  • Information Security Awareness 365 för alla anställda
  • Information Security Awareness 365 för chefer
  • Information Security Awareness 365 för ledning & styrelser

 

Effektiva analys och rapporteringsfunktioner

Produkten har alla verktyg du behöver för att maximera deltagandet för att minska risken.

  • Ett obegränsat antal phishingtest
  • Undersökningar före och efter programmet
  • Kunskapstest
  • Automatiska påminnelser
  • Automatiska chefsrapporter

Och självklart får du åtkomst till realtidsrapporter där du kan borra ner från toppen, på en aggregerad nivå, ner till den enskilda medarbetaren.


Resultat

Mer än 3 miljoner anställda i över 900 organisationer runt om i världen har deltagit i Junglemaps awareness program. Vår största kurs hade 420.000 deltagare.
9 av 10 av dina användare säger att de tänker mer på informationssäkerhet i sitt dagliga arbete och 9 av 10 kommer att rekommendera att fortsätta med programmet.
Det är effekterna.

Har du några frågor vi kan hjälpa dig att besvara?


Eller önskar du vårt nyhetsbrev med information om våra webinar
och produktnyheter här.