Säker produktivitet

Vi har en önskan att göra det möjligt för våra kunder att maximera produktivitet och säkerhet i användningen av våra digitala verktyg, och samtidigt stödja digital transformation samt nya plattformar för att möjliggöra samarbete.

 

Till följd av det erbjuder vi fyra utbildningar för ökad medvetenhet, serien kallar vi Säker produktivitet: 

  • Microsoft Office 365 Migrering 

  • Microsoft Office 365 Produktivitet 

  • Säkert samarbete 

  • Säker produktivitet med iOS och Android 

 Läs mer nedan. 

Office 365 Migrering och Produktivitet 

För att underlätta en effektiv och säker utrullning och användning av Office 365-plattformen, tillhandahåller vi två utbildningar. Syftet med dem är att maximera produktiviteten och säkerheten med era molnbaserade samarbetsverktyg. 

Microsoft Office 365 Migrering riktar sig mot kunder som ska implementera Office 365. Processen syftar till att öka förståelsen för hur apparna kompletterar varandra samt navigering. 

Microsoft Office 365 Produktivitet bygger på Microsoft Office 365 Migrering och är avsedd för kunder som har implementerat Office 365 och behöver stöd i form av utbildning. Här ligger fokus på funktioner som kan ge ökad produktivitet och säkerhet med era molnbaserade samarbetsverktyg. 

Säkert samarbete 

De flesta av oss har resignerat inför det faktum att det här med antalet e-post och möten tidvis är överväldigande. 

Det vill säga inkorgen svämmar över och vi kopierar in eller vidarebefordrar mejl till fler än vad som är nödvändigt. Det här kan även innebära en riskfylld hantering av personuppgifter i våra digitala verktyg. 

Eller vad sägs om ett oändligt antal möten utan agenda eller än värre för många deltagare, som är oförberedda eller som inte borde bjudits in. Och så ett antal videomöten på det. Om 1000 anställda var och en lägger fyra timmar per dag på e-post och möten, kan det innebära upp till 40-50 miljoner kronor per år i tidskostnad.

Samtidigt som e-post och möten inte används optimalt, har vi börjat använda olika typer av nya digitala plattformar, vilket gör det här ännu mer komplicerat för medarbetarna. 

Hur mycket onödiga inslag kan det finnas i en process som inte har varit föremål för någon granskning eller förbättring? 

Men vi är övertygade om att alla organisationer kan bli bättre på det här genom att träna - och det är tanken med vår process för säkert samarbete. 

iOS och Android Produktivitet och säkerhet 

Även om mobila operativsystem idag är väldigt intuitiva och enkla att använda, är vi av den uppfattningen att det fortfarande finns användare som inte känner till allt de kan eller bör göra med sin enhet. 

Även om mobila operativsystem idag är väldigt intuitiva och enkla att använda. I själva verket erbjuder operativsystemen många funktioner som gör användningen av dem mer produktiva och säkra, både på det individuella och det kollektiva planet. 

Vill du veta mer om våra processer för produktivitet och säkerhet?