Integritetsskydd. 

Året runt. 

För att kunna bygga upp ett integritetsskydd hos era medarbetare krävs att de utbildas kontinuerligt över tid. 

 

Junglemap erbjuder ett antal NanoLearning-kurser för att upprätthålla medvetenhet kring integritetsskydd i samtliga projekt, processer, rutiner och system i värdekedjan. 

 

Hundratusentals anställda över hela världen har deltagit i våra utbildningsprocesser kring GDPR och integritetsskydd. 

 

Resultatet? 9 av 10 medarbetare svarar att de tänker mer på integritetsfrågor i sitt dagliga arbete. 

 

NanoLearning och Spaced Repetition

Junglemap uppfann “bite-sized learning” 2006, och vår metod stöds av forskning kring lärande, exempelvis spaced repetition, spacing effect och retrieval practice, som samtliga maximerar inlärning och medvetenhet och minskar effekten av glömskekurvan. 

För att förstärka inlärningen är processen för integritetsskydd baserad på att ämnesspecifika treminuterslektioner skickas ut till samtliga medarbetare var tredje vecka året runt - för optimalt lärande, medvetenhet och dialog.

​​

I kursen Digitalt integritetsskydd/GDPR har vi en årlig utvärdering av risker kopplade till våra medarbetares beteenden där vi frågar medarbetarna om de tänker mer på integritetsskydd i sitt dagliga arbete än före kursen. Och enligt statistiken – vi har skickat ut drygt 6000 kurser till mer än 5 miljoner användare – svarar 85-95% ja på den frågan. 

En heltäckande portfölj 

För att minimera den tid du behöver lägga på att förbereda och underhålla det kontinuerliga arbetet med integritetsskydd erbjuder vi en portfölj som du 
mycket enkelt anpassar efter dina behov: 

 • Digitalt integritetsskydd / GDPR för medarbetare i privat sektor 

 • Digitalt integritetsskydd / GDPR för medarbetare i offentlig sektor

 • Digitalt integritetsskydd / GDPR för HR 

 • Digital Privacy / GDPR for IT (ENG) 

 • GDPR for Controller and Processor (ENG) 

 

Vi tillämpar fast pris så du behöver aldrig undra vilken den faktiska kostnaden blir och du behöver aldrig lägga tid eller pengar på konsulter.  

Ett kraftfullt analys- och 
rapportverktyg 

Processen stöds av de verktyg du behöver för att maximera deltagandet och 
minimera risker. 

 • Föranalys 

 • Utvärdering 

 • Kunskapstester 

 • Automatiska påminnelser 

 • Automatiska chefsrapporter 

 • Automatiserad användarhantering 

 

Och självklart kan du använda rapporterna för att se resultaten på en 
övergripande nivå och ända ner på individnivå.  

Fördelar

 • Mer medvetna och uppmärksamma medarbetare och minskad risk - tack vare året runt-utskick

 • Högre användarnöjdhet tack vare ett lättillgänglig format

 • En komplett portfölj för ökad medvetenhet på alla nivåer i organisationen 

 • Enkel och snabb anpassning av innehållet efter dina behov så du sparar både tid och pengar 

 • Många alternativ för automatisering och integrering som sparar tid i planering och genomförande 

 • Fast pris i form av en molntjänst. Allt ingår. 

​​

Vill du veta mer?