Bevissthet om personvern.

Året rundt. 

En virksomhet som nettopp har fullført et prosjekt om personvern eller GDPR/personvernloven, kan lett tenke at «nå er vi ferdig med personvern».

 

Men kanskje er glemselskurven bratt? Det kan medføre personvernrisiko og økonomisk risiko.

 

Junglemap tilbyr en rekke NanoLearning-prosesser som bidrar til å opprettholde bevisstheten om personvern i alle prosjekter, prosesser, rutiner og systemer – i hele verdikjeden.

 

Hundretusener av ansatte verden rundt har deltatt i personvern- og GDPR-prosesser fra Junglemap.

 

Resultatet? 9 av 10 brukere forteller at de tenker mer på personvern i arbeidshverdagen.

NanoLearning med Spaced Repetition

Junglemap oppfant NanoLearning i 2006. Metoden er basert på læringsteori, og anvendte prinsipper som avstandseffekt, repetisjon og forsterkning bidrar til å maksimere læring og årvåkenhet og forebygge glemselskurven.

 

For å forsterke læringskurven er våre bevisstgjøringsprosesser innen digitalt personvern basert på en serie 3-minutters temaleksjoner som sendes til interne og eksterne brukere hver 3. uke – året rundt – og slik skaper kontinuerlig læring, årvåkenhet og dialog.​

Bevisstgjøringsprosessene våre inneholder en årlig risikovurdering, hvor vi spør brukerne om de tenker mer på personvern i arbeidshverdagen. Erfaringsmessig svarer 85 til 95 prosent «ja» på dette spørsmålet.

En portefølje for alle brukerene dine

For å minimere tiden du bruker på å utvikle og vedlikeholde prosessen, tilbyr vi en portefølje som enkelt kan skreddersys til dine behov:

 • Digitalt personvern for alle ansatte (privat sektor)

 • Digitalt personvern for alle ansatte (offentlig sektor)

 • Digitalt personvern for HR

 • Digitalt personvern for IT

 • Digitalt personvern for markedsavdelinger

 • GDPR for behandlingsansvarlige og databehandlere

Alle prosesser fås til en fast pris, slik at du vet nøyaktig hva kostnadene blir. Du trenger ikke bruke en eneste time eller krone på konsulenter.

Kraftfull analyse og rapportering

Prosessen støttes videre av alle verktøyene du trenger for å maksimere deltakelse og redusere risiko.

 • Spørreundersøkelse i starten av prosessen

 • Evaluering mot slutten av prosessen

 • Kunnskapstester

 • Automatiserte påminnelser

 • Automatiserte lederrapporter

 • Automatisert administrasjon av brukere

 

Selvsagt får du også tilgang til dashbord hvor du kan studere gjennomføringsstatistikk fra øverste aggregerte nivå ned til individnivå.

Oppsummering av fordeler

 • Høyere årvåkenhet og lavere risiko, takket være prosessen som løper året rundt

 • Høyere brukertilfredshet, takket være det enkle formatet

 • En komplett portefølje av bevisstgjøringsprosesser

 • Enkel og rask skreddersøm av innhold til dine behov, slik at du sparer tid og penger

 • Mange funksjoner for automatisering og integrasjon, slik at du sparer tid i planleggings- og gjennomføringsfasene

 • Fast pris, skytilgang og alle nødvendige tjenester med på kjøpet

Lære mer?