<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GDPR fase 2

Ferdig med GDPR-prosjektet ... Da kan det være fort gjort for en organisasjon å tenke at man er ferdig med GDPR. Kanskje er glemselskurven bratt. Og hva med nyansatte?

Kanskje det er nå reisen mot «innebygd personvern» virkelig begynner?

Junglemap tilbyr NanoLearning-prosesser og kurs for å skape og beholde fokus på personvern/GDPR i alle prosjekter, prosesser, rutiner og systemer i virksomhetens verdikjede.

 

NanoLearning

Junglemaps prosess for personvern/GDPR er basert på vår innovative, brukervennlige og effektive NanoLearning-metode med 3 minutters leksjoner som du kan distribuere til dine ansatte med ønsket frekvens.

 

Personvern/GDPR portefølje

Junglemap leverer flere GDPR-prosesser og kurs:

  • Digital Privacy/GDPR Awareness 365 for alle ansatte 2019 (Privat)
  • Digital Privacy/GDPR Awareness 365 for alle ansatte 2019 (Offentlig)
  • Digital Privacy/GDPR for HR 2019
  • Digital Privacy/GDPR for IT 2019
  • GDPR for Databehandler og Behandlingsansvarlig

Innholdet leveres på norsk, engelsk, svensk, dansk og kan enkelt og raskt oversettes til andre språk.

 

Rask og enkel tilpassing

Dersom du skulle ønske å endre innholdet slik at det passer 100 % til virksomhetens juridiske, prosess- eller systemrelaterte behov, kan du gjøre dette enkelt selv eller få bistand fra Junglemap.

Du kan også sette opp og justere utsendelsesplanen etter eget ønske.

 

Analyser og rapporter

Med i prosessene/kursene følger også:

  • Evalueringer
  • Kunnskapstester
  • Automatiserte påminnelser
  • Automatiserte lederrapporter

Og selvsagt får du tilgang til rapporter med statistikk fra øverste aggregerte nivå og ned til individnivå. 

 

Resultater

Hundretusenvis av ansatte over hele verden har deltatt i Junglemaps personvern/GDPR-prosesser og kurs.

9 av 10 brukere forteller at de har en bedre forståelse av personvern/GDPR i den avsluttende evalueringen av programmet.

Har du noen spørsmål vi kan hjelpe deg med?

 

Opt-in for produktnyheter og webinarinvitasjoner her.