<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den konstante kampen om oppmerksomheten

Bevissthetskurs som årlig engangshendelse – hvor du hvert år måtte bruke ord som «obligatorisk» og «eskalering» for å få innpass i brukernes kalender – har kanskje utspilt sin rolle.

De brukerne som gjennomførte kurset, ble offer for glemselskurven.

Så hvordan kan du lære opp dine ansatte om angrepet som skjer akkurat nå, og tilpasse programmet etter trusselbildet?

For bevissthetstrening er kanskje ikke kompatibelt med «1 gang i året».

 

Metodiske utfordringer

Mennesker og organisasjoner lærer best én ting om gangen – ikke 20 som i et tradisjonelt, årlig engangskurs.

Straks vi har lært noe, startes en biologisk prosess – glemsel. Det sier seg kanskje selv, men å glemme informasjonssikkerhet kan være katastrofalt.

 

NanoLearning – repetisjon over tid

Vi fant opp NanoLearning i 2006, og metoden er i tråd med læringsteori. Repetisjon med avstandseffekt – «spaced repetition» – anvendes for å motvirke glemselskurven.

Våre programmer i serien Informasjonssikkerhet 365 er basert på en serie 2-3 minutters temaleksjoner som sendes ut til alle dine ansatte hver 2.-3. uke for optimal læring og bevissthet – hele året.

 

Rask og enkel tilpassing

Programmene våre er 90 prosent ferdig vare. På 1 time kan du tilpasse innholdet slik at det passer 100 % til virksomhetens risikoanalyser, policyer eller andre behov.

Du kan også enkelt justere utsendingsplanen som du ønsker, i henhold til andre aktiviteter i virksomheten.

Og selvsagt kan du lage og distribuere eget innhold – oppstår det en sikkerhetshendelse, lag leksjonen i dag og gi den til kollegaene i morgen.

 

3 program for alle nivåer

Vi tilbyr 3 NanoLearning-bevissthetsprogram:

  • Informasjonssikkerhet 365 for alle ansatte

  • Informasjonssikkerhet 365 for ledere

  • Informasjonssikkerhet 365 for direktører og styremedlemmer

 

Omfattende analyser og rapporter

Prosessen støttes videre av alle verktøy du trenger for å maksimere deltakelse og redusere risiko:

  • ubegrenset antall phishing-tester
  • spørreundersøkelser før og etter programmet
  • kunnskapstester
  • automatiserte påminnelser
  • automatiserte lederrapporter

Og selvsagt får du tilgang til dashboards hvor du kan studere statistikk fra øverste aggregerte nivå og ned til individnivå. 

 

Resultater

Mer enn 3 millioner ansatte i 900+ virksomheter over hele verden har deltatt i Junglemaps bevisstgjørings­programmer. Vårt største kurs hadde 420 000 deltakere.

9 av 10 brukere vil fortelle at de tenker mer på informasjonssikkerhet i arbeidshverdagen, og 9 av 10 vil anbefale at programmet fortsetter.

Det er effekten. 

 

Har du noen spørsmål vi kan hjelpe deg med?


Opt-in for produktnyheter og webinarinvitasjoner her.