<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bevissthet.

Hele året.

Hva om det tradisjonelle årlige informasjonssikkerhetskurset er som å prøve å servere en liter tran én gang i året, for å få det overstått?

Altså en overdose med informasjon, etterfulgt av en bratt glemselskurve – hvis brukerne i det hele tatt finner tid i kalenderen.

NanoLearning er annerledes.

Vil du lære hvordan?

Lær mer