<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1564370233573495&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 

Sikkerhetsmåned.

Hver måned.

Informasjonssikkerhet er en funksjon av kunnskap og årvåkenhet.

Hvor mye sitter igjen, og hvor våkne er brukerne dine når angrepet kommer 3, 6 eller 9 måneder etter en sikkerhetsmåned?

Kanskje for lite?

Derfor har vi utviklet informasjonssikkerhet 365. For bevissthet hele året.

Lær mer