Information Security awareness training

Onze information security awareness training bestaat uit lessen van max. 3 minuten over onderwerpen zoals phishing, ransomware, multi-factor authentication, verstandig social media gebruik en het insider risico.

Bij het bouwen van 'human firewalls' draait alles om het vergroten van het bewustzijn – het hele jaar door. In deze cursus leren je medewerkers over digitale dreigingen en hoe je deze kunt voorkomen door kennis te combineren met alertheid, dialoog en praktische voorbeelden. Zo verklein je de kans op cyberincidenten in de organisatie.

Met onze NanoLearning-methode kun je op efficiënte wijze het bewustzijn over informatiebeveiliging vergroten – het hele jaar door.

De lesstof is ontwikkeld ter bevordering van:

Phishing awareness

Over het herkennen van en jezelf verdedigen tegen verschillende vormen van phishing.

Risico's verminderen

Leer over risicobeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld multifactorauthenticatie of clean desk policy.

Digitale kennis en vaardigheden

Leer meer over desinformatie, fake news, valse verhalen en meer. Ons platform voorziet in effectmetingen over het bewustwordingsniveau in je organisatie.

STAR gedrag

Werk aan een sterkere securitycultuur gebaseerd op dialoog en STAR-gedrag (Stop, Think, Ask, React).

Voorbeelden van de lesinhoud:

-      Phishing: links en inlogpagina's

-      Multi-factor authenticatie

-      Fake news en deepfakes

-      Insider-risico

-      Ransomware

-      AI-ontwikkelingen in cyberbeveiliging én -bedreigingen

-      Risico's bij remote werken

-      Gevolgen van je digitale voetafdruk

Binnen de cursus over informatiebeveiliging is er aangepaste content beschikbaar voor de lessen, toegepast op verschillende doelgroepen:

-      Medewerkers

-      Managers op alle niveaus

-      Topmanagement en directie

Contact

Neem contact met ons op