Anmälan till kurs

Anmälan till kurs: Taktisk informationssäkerhet


Här kan du som informationssäkerhetssamordnare/CISO/motsv. inom kommun, region och länsstyrelse anmäla dig till MSB:s utbildning i taktisk informationssäkerhet.

Syftet med utbildningen är att ge konkreta tips och råd kring hur man kan gå tillväga för att omsätta strategiska beslut och mål i en fungerande informationssäkerhetsorganisation. I utbildningen tar vi sikte på olika delar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet som kan vara särskilt kniviga att komma igång eller komma vidare med.

Utbildningen är uppdelad i 13 korta 5-minuterslektioner som du får en gång per vecka direkt till din e-post. Du avgör själv när under dagen du genomför lektionen.

Informationssäkerhetsutbildningen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta projektledare Hanna Lagerquist, MSB via e-post: Hanna.Lagerquist@msb.se
 

Datum:  Löpande från beställning och 13 veckor framåt
Plats:  Webbaserad genom Junglemap NanoLearning
Pris: Gratis
 

Kom igång: Samarbetspartner för distribution av utbildningen är Junglemap och deras NanoLearning-plattform. För att få tillgång till utbildningen, fyll i din kontaktinformation så kommer den första lektionen inom kort!
 

MSB har ingen rådighet över hanteringen av personuppgifter. MSB tillhandahåller innehållet i utbildningen och betalar för plattformen för den (kommun, region eller länsstyrelse) som vill nyttja den under 2019. Det är upp till varje enskild Informationssäkerhetssamordnare / CISO / motsv. inom kommun, region och länsstyrelse att anmäla sig och därmed genomföra utbildningen. Genom att du anmäler dig till denna utbildning så samtycker du till att Junglemap behandlar era personuppgifter enligt GDPR. Syftet med behandlingen är att administrera denna utbildning och den kommunikation som är kopplat till utbildningen. Uppgifterna vi sparar är ditt namn, organisation, roll och e-postadress. Uppgifterna är lagrad i Junglemaps databas och delas inte med tredjepart. Resultaten av utbildningen kommer att delas med MSB, men där ingår inga personuppgifter. När utbildningen är avslutad kommer alla personuppgifter att anonymiseras.
 

Fyll i dina uppgifter nedan: