Anmälan till kurs

Operativ informationssäkerhet

Här kan du som informationssäkerhetsansvarig/CISO inom kommun, myndighet, landsting och länsstyrelse beställa kursen för er verksamhet. Kursen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

 

  • Syftet med kursen är att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Deltagarna kommer att orientera sig i de olika analyser som ingår i arbetet samt få kunskap om hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påverkar riskhantering och beslutsunderlag i verksamheten. 
     

  • Målgruppen för kursen är personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet. 

Kursen är uppdelad i korta 2-3 minuterslektioner som deltagarna får en gång per vecka direkt till sin e-post. De avgör själva när under dagen/veckan de genomför lektionen.

För frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta MSB via e-post informationssakerhet@informationssakerhet.se 

 

Datum:  Kursen pågår i 14 veckor
Plats:  Webbaserad genom Junglemap NanoLearning
Pris: Kostnadsfri

Kom igång: Samarbetspartner för distribution av kursen är Junglemap och deras NanoLearningkoncept. För att göra kursen tillgänglig i din organisation, fyll i din kontaktinformation så kommer Junglemap på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa er att komma igång! 

Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och enbart i syfte att administrera kursen. 

Fyll i dina uppgifter nedan: