Anmälan till kurs

Beställning av kurs: Informationssäkerhet i praktiken

Här kan du som informationssäkerhetsansvarig/CISO inom kommun, landsting och länsstyrelse beställa MSB:s utbildning i informationssäkerhet för personer med nyckelroller i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhetsutbildningen har utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

  • Syftet med utbildningen är att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. Deltagarna kommer att orientera sig i de olika analyser som ingår i arbetet samt få kunskap om hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete påverkar riskhantering och beslutsunderlag i verksamheten. 

  • Målgruppen som utbildningen riktar sig till är informationsägare med ansvar för information och/eller mandat att hantera risk i verksamheten. Utbildningen lämpar sig också till nytillträdda på tjänster med ansvar för informationssäkerhetsarbetet.

Observera att utbildningen är uppdelad i korta 2-3-minuterslektioner som deltagarna får en gång per vecka direkt till sin e-post. De avgör själva när under dagen de genomför lektionen.

För frågor om kursinnehåll, vänligen kontakta projektledare Hanna Lagerquist, MSB via e post: Hanna.Lagerquist@msb.se

Datum:  Utbildningen pågår i 14 veckor
Plats:  Webbaserad genom Junglemap NanoLearning
Pris: Kostnadsfri

Kom igång: Samarbetspartner för distribution av utbildningen är Junglemap och deras NanoLearningplattform. För att göra utbildningen tillgänglig i din organisation, fyll i din kontaktinformation så kommer Junglemap på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa er att komma igång! Det är kostnadsfritt.

Vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR och enbart i syfte att administrera denna kurs. 

Fyll i dina uppgifter nedan: