Junglemap släpper NanoLearning-kurs om Coronaviruset

Idag finns det massor av information och desinformation om det nya Coronaviruset ur ett samhälls- och individuellt perspektiv.

Men utifrån ett arbetsgivar-organisations- och medarbetar-
perspektiv
 måste vi säkerställa att alla medarbetare tar till sig korrekt kunskap och därmed agerar på bästa sätt för att skydda vår verksamhet

 

Därför har Junglemap skapat en NanoLearning kurs om Corona-viruset, så att vi som organisation och medarbetare kan få en gemensam förståelse för vad viruset är och vilka kollektiva åtgärder och beteenden vi bör införa för att minska den inverkan det kommer att ha på vår verksamhet.

 

Kursen består av fem lektioner, som skickas ut dagligen under en vecka, och de fokuserar på ett ämne i taget. Lektionerna tar cirka tre minuter att slutföra, vilket gör det enkelt för medarbetarna att delta även om de har många andra uppgifter och en hektisk arbetsdag.

 

Kursen tar upp följande ämnen:

 

  1. Fakta om coronaviruset

  2. Hur kan vi förebygga?

  3. Hur vi bäst hanterar rädsla och katastroftankar

  4. Är vi beredda på förändringar?

  5. Om du skulle bli sjuk i coronavirus

 

Priset är 20 000 kr exklusive moms per organisation, oavsett antalet anställda. Kursen finns på svenska, engelska, norska och holländska.

 

För mer information, ange dina kontaktuppgifter nedan: