NanoLearning-kurs om Koronaviruset for kommuner

I dag er det rikelig med informasjon om koronaviruset tilgjengelig fra et samfunns- og individperspektiv.

Dog, fra et arbeidsgiver- og medarbeiderperspektiv, kan vi kanskje ikke basere oss på at alle som individer tilegner oss den rette kunnskapen for å beskytte organisasjonen og 
arbeidsplassen.

Dette er grunnen til at Junglemap har utviklet et NanoLearning-kurs om koronaviruset for kommuner, slik at dere som organisasjon og medarbeidere kan få en felles forståelse for hva det er, og hva slags tiltak og adferd vi bør bestrebe for å redusere konsekvensene viruset vil ha på arbeidsplassen.

Kurset består av 5 leksjoner a 3 minutter som sendes ut én leksjon per dag, slik at hvert tema får nødvendig oppmerksomhet og at tid til å gjennomføre ikke blir noen problemstilling i en allerede hektisk hverdag.

Temaene i kurset er:

 

  1. Fakta om koronaviruset

  2. Hvordan kan vi beskytte arbeidsplassen vår?

  3. Vi kan håndtere frykt og bekymringer på arbeidsplassen

  4. Planlegger vi godt nok for endringer i arbeidshverdagen?

  5. Hvis vi som ansatte blir syke av koronavirus

Kurset kan leveres i to varianter, en for ansatte og en for innbyggere, som dere, dersom dere ønsker det, kan publisere på nettsiden deres. Kurset leveres med kommunens logo.

Selve kurset er gratis som et bidrag og en takk fra Junglemap til alle norske kommuner, som mange har vært kunder opp gjennom årene.

 

Vi håper på forståelse for at vi må få dekket våre kostader i forbindelse med bistand til oppsett, igangsetting og annen bistand som må til for å få levert kurset til ansatte og innbyggere. Prisen for dette er kr. 7.000 + MVA per kommune. 

For eksisterende Junglemap-kunder er denne bistanden regnet inn i den årlige lisensprisen. 

 

For mer informasjon, fyll inn kontaktinformasjon nedenfor.

 

Vi vil kun bruke kontaktinformasjonen din til å ta kontakt med deg.