Ebbinghaus is Back? ;-)

Av Dan Ove Skaalerud, Adm. dir., Junglemap AS

 

Katharine Cecilia Williams og Bjarte Malmedal skriver i Tømmernes problematiserer sikkerhetsmåneden uten å ha annet enn anekdoter å vise til) den 17. oktober og det skapte noen tanker hos meg også. 

 

Thomas Tømmernes og undertegnede har i våre artikler om Nasjonal sikkerhetsmåned stilt spørsmål ved effekten og konsekvensen av Sikkerhetsmåneden. Vi mener det er nødvendig.

Det første som slo meg ved artikkelen til Williams og Malmedal var at det er sjelden man ser en så velutviklet og utagerende arroganse, nedlatenhet og hersketeknikk fra akademikere i dag.

 

Undertegnede fikk påtale fordi jeg henviste til Ebbinghaus siden han er «forhistorisk til grensen av det antikvariske.» Ebbinghaus er en alminnelig forståelig referanse for å anskueliggjøre at mennesker glemmer, og det er ikke så bra ift. informasjonssikkerhet. Williams og Malmedal utelot forøvrig at jeg faktisk skrev Ebbinghaus m.fl., kanskje for å kunne vise frem sin kunnskap om Pavlovs hunder. 

Som psykolog burde man kanskje se verdien av å bruke referanser som målgruppen kan sette inn i en sammenheng vs. å bruke et begrep som «betingingslæring» som få utenfor korridoren har et forhold til, men å briljere med fremmedord er jo et enkelt, dog primitivt maktmiddel. 

Jeg er ikke alene om å henvise til Ebbinghaus på en slik måte. Harvard Business Review gjorde det nylig i Where Companies Go Wrong with Learning and Development og McKinsey i Shaping individual development along the S-curve. Begge institusjonene er vel å betrakte som kompetente. 

Kanskje det finnes (nyere) kunnskap som påvirker hvordan vi bør se på Ebbinghaus, men Williams og Malmedal bidro på ingen måte til å anskueliggjøre noe slikt. Tankene gikk altså i stedet bokstavelig talt til hundene. Alternativt forsøkte de muligens å tilbakevise at mennesker glemmer. 

Jeg tror også institutt for målstyring på andre siden av korridoren ville vært lite imponert over Williams og Malmedals forslag til mål definert som «Nasjonal sikkerhetsmåned skal bidra til å styrke datasikkerheten». Det målet må da få en F for sin målbarhet. 

Til slutt velger Williams og Malmedal å angripe fravær av data med ... 100 % fravær av data. 

 

Junglemap har levert prosesser for bevisstgjøring til 5+ millioner brukere i 1000+ virksomheter siden 2007. Vi lærer noe nytt bokstavelig talt hver dag, men vi har også lært litt av å lytte til hva markedet vårt har fortalt oss de siste 12-13 årene, og «én gang i året virker ikke» er en klar gjenganger. 

I artikkelen min valgte jeg å ikke nevne vårt produkt med tilhørende fakta. Men for å anskueliggjøre effekten av en prosessbasert tilnærming, så kan jeg nevne to datapunkter her: i vår «Awareness Risk Assessment» spør vi sluttbrukerne våre om hvorvidt de tenker mer på digital sikkerhet i sitt daglige arbeid med NanoLearning (vår prosess), og svaret er 85,3 % «Ja». Vi har fortsatt en jobb å gjøre. 

Gartner skrev om Junglemap i juli 2019 i sin Security Awareness CBT Magic Quadrant at “NanoLearning has proven to be highly effective in creating lasting organizational awareness”, så «prosess» er med det kanskje validert av en objektiv, kompetent aktør.