Gör krisövningen enkel 

Många organisationer har krav på sig eller bör genomföra krisövningar inom olika områden men det kan vara svårt och resurskrävande att planera, genomföra och utvärdera sådana övningar. 

 

Junglemaps nya ramverk för krisövningar (CMTF - Crisis 
Management Training Framework) gör det enkelt att 
genomföra övningar både tids- och kostnadseffektivt. 

Ramverk för krisövningar 

Du sätter själv samman en krisövning genom att välja från vårt utbud av mer än 50 situationsspecifika scenarier, 
filtrerade på bland annat bransch, roll, process, procedur ochsystem, och anpassar sedan övningen för era behov.

 

Förutom befintliga lektioner kan du enkelt och snabbt skapa egna, vill ni exempelvis testa era beredskapsplaner kan ni ha dem som utgångspunkt. 

Själva övningen utförs genom att utvalda scenarier prövar de beredskapsplaner, system eller rutiner ni valt ut. På det här sättet kan du kartlägga organisationens förmåga att vidta rätt åtgärder, och om planer eller rutiner bör förbättras. 

Efter övningen genomförs en utvärdering först digitalt och sedan gemensamt för hela organisationen för att identifiera eventuella kunskapsluckor och i nästa steg uppdatera befintliga handlingsplaner. 

Vill du veta mer?