Enkel, rask og rimelig krisetrening

Mange virksomheter har krav om eller et stort behov for å teste beredskapen gjennom kriseøvelser, men opplever at planlegging, gjennomføring og evaluering er vanskelig og ressurskrevende.

 

Med Junglemaps innovative rammeverk for krisehåndtering (Crisis Management Training Framework – CMTF) kan du planlegge, gjennomføre og evaluere kriseøvelser på en enkel, tidsbesparende og kostnadseffektiv måte.

Crisis Management Training Framework (CMTF)

Du kan sette sammen en øvelse ved å plukke fritt fra en samling på mer enn 50 bransje-, rolle-, prosess-, prosedyre- og systembaserte hendelser (moduler), som deretter enkelt kan skreddersys for å passe til en ønsket kriseøvelse.

 

I tillegg til eksisterende CMTF-moduler kan du raskt og enkelt lage dine egne moduler for å teste spesifikke beredskapsplaner i din virksomhet.

 

Selve gjennomføringen foregår ved at CMTF kringkaster utvalgte hendelser som «angriper» beredskapsplanene eller prosedyrene du vil teste. Slik kan du både avdekke virksomhetens evne til korrekt respons og forbedringsbehovet til beredskapsplanene og prosedyrene.

 

Etter øvelsen gjennomføres først en umiddelbar, digital evaluering, og senere en samlet evaluering i virksomheten for å identifisere avvik og tiltak.

Lære mer?