Säkerhetsmedveten. 

Året runt. 

Den årliga informationssäkerhetsutbildningen har kanske spelat ut sin roll? Du måste kämpa dig in i medarbetarnas kalendrar, rättfärdiga kursen som obligatorisk och det blir svårare och svårare för varje år att motivera medarbetarna att genomföra utbildningen. 

  

Om de faktiskt genomför kursen leder det med stor sannolikhet till informationsöverflöd, eftersom vi både på individ- och organisationsnivå lär oss bättre om vi fokuserarar på en sak i taget istället för 20, som i den traditionella, årliga kursen. 

  

Dessutom är det så att så snart vi har lärt oss något, påbörjas en automatisk glömskekurva samtidigt som vi blir mindre uppmärksamma. Som du förstår kan det här få katastrofala konsekvenser. 

  

För att motverka att medarbetarna blir mindre alerta och snabbt glömmer en stor del av innehållet krävs en process som sträcker sig över hela året. 

 

Kanske e-learningbranschen vilselett oss alla de senaste 15-20 åren. Kan det vara så att en ständig medvetenhet och en årlig utbildning är oförenliga? 

NanoLearning och Spaced Repetition

Junglemap uppfann “bite-sized learning” 2006, och vår metod stöds av forskning kring lärande, exempelvis spaced repetition, spacing effect och retrieval practice, som samtliga maximerar inlärning och medvetenhet och minskar effekten av glömskekurvan. 

  

För att förstärka inlärningen är processen för digital säkerhet baserad på att ämnesspecifika treminuterslektioner skickas ut till samtliga medarbetare var tredje vecka - året runt - för optimalt lärande, medvetenhet och dialog. 

I kursen Digital säkerhet har vi en årlig utvärdering av risker kopplade till våra medarbetares beteenden där vi frågar medarbetarna om de tänker mer på digital säkerhet i sitt dagliga arbete än före kursen. Och enligt statistiken – vi har skickat ut drygt 6000 kurser till mer än 5 miljoner användare – svarar 85-95% ja på den frågan. 

En heltäckande portfölj 

För att minimera den tid du behöver lägga på att förbereda och underhålla det kontinuerliga arbetet med digital säkerhet erbjuder vi en portfölj som du mycket enkelt kan anpassa efter dina behov: 

 

 • Digital säkerhet för alla medarbetare i privat sektor 

 • Digital säkerhet för alla medarbetare i offentlig sektor 

 • Digital säkerhet för chefer 

 • Digital säkerhet för ledningsgrupper 

 • Digital säkerhet för styrelser 

 

Vi tillämpar fast pris så du behöver aldrig undra vilken den faktiska kostnaden blir och du behöver aldrig lägga tid eller pengar på konsulter.  

 

Alla ovanstående processer för ökad medvetenhet inkluderar obegränsad användning av de Phishing-simuleringar som finns i NanoLearning-plattformen. 

Ett kraftfullt analys- och 
rapportverktyg 

Processen stöds av de verktyg du behöver för att maximera inlärningen och 
genomförandet och därmed minimera risker: 

 • ​Föranalys 

 • Utvärdering 

 • Kunskapstester 

 • Automatiska påminnelser 

 • Automatiska chefsrapporter 

 • Automatiserad användarhantering 

Och självklart kan du använda rapporterna för att analysera resultaten på en övergripande nivå och ända ner på individnivå.  

Fördelar

 • Mer medvetna och uppmärksamma medarbetare och minskad risk - tack vare året runt-utskick 

 • Högre användarnöjdhet tack vare ett lättillgängligt format 

 • En komplett portfölj för ökad medvetenhet på alla nivåer i organisationen 

 • Enkel och snabb anpassning av innehållet efter dina behov, du sparar tid och pengar 

 • Många alternativ för automatisering och integrering för att spara tid i planering och genomförande 

 • Fast pris, allt ingår ​

Vill du veta mer?