Bevissthet om sikkerhet.

Året rundt. 

Det tradisjonelle informasjonssikkerhetskurset har kanskje utspilt sin rolle? Du vet, det årlige krafttaket hvor du måtte bruke ord som «obligatorisk» og «eskalering» for å få de ansatte til å sette av tid til kurs i kalenderen.

 

For de brukerne som gjennomførte, ble kurset en overdose med informasjon. Både som individer og virksomheter lærer vi nemlig best én ting om gangen – ikke 20 eller 30, som gjerne er tilfellet i slike «én gang i året»-kurs.

 

Straks vi har lært noe, starter dessuten en biologisk prosess hvor vi gradvis glemmer og blir mindre årvåkne. Og det kan, som du sikkert vet, få alvorlige følger.

For å motvirke glemselskurven og nedadgående årvåkenhet, trenger du en prosess som går kontinuerlig året rundt.

Kan e-læringsbransjen ha villedet oss de siste 15–20 årene? Bevisstgjøring er i hvert fall ikke kompatibelt med opplæring én gang i året.

NanoLearning med Spaced Repetition

Junglemap oppfant NanoLearning i 2006. Metoden er basert på læringsteori, og anvendte prinsipper som avstandseffekt, repetisjon og forsterkning bidrar til å maksimere læring og årvåkenhet og forebygge glemselskurven.

 

Våre bevisstgjøringsprosesser innen digital sikkerhet er basert på en serie 3-minutters temaleksjoner som sendes til interne og eksterne brukere hver 3. uke – året rundt – og slik skaper kontinuerlig læring, årvåkenhet og dialog.​

Bevisstgjøringsprosessene våre inneholder en årlig risikovurdering, hvor vi spør brukerne om de tenker mer på digital sikkerhet i arbeidshverdagen. Erfaringsmessig – etter mer enn 6000 prosesser med over 5 millioner deltakere – svarer 85 til 95 prosent «ja» på dette spørsmålet.

En portefølje for alle brukene dine

For å minimere tiden du bruker på å utvikle og vedlikeholde prosessen, tilbyr vi en portefølje som enkelt kan skreddersys til dine behov:

 • Digital sikkerhet for alle ansatte (privat sektor)

 • Digital sikkerhet for alle ansatte (helsesektor)

 • Digital sikkerhet for alle ansatte (offentlig sektor)

 • Digital sikkerhet for ledere

 • Digital sikkerhet for toppledelsen

 • Digital sikkerhet for styret

​​

Alle prosesser fås til en fast pris, slik at du vet nøyaktig hva kostnadene blir. Du trenger ikke bruke en eneste time eller krone på konsulenter.

I alle de ovennevnte prosessene får du gratis og ubegrenset bruk av NanoLearning-verktøyet for phishing-simulering med på kjøpet.

Kraftig analyse og rapportering

Prosessen støttes videre av alle verktøyene du trenger for å maksimere deltakelse og redusere risiko.

​​

 • Spørreundersøkelse i starten av prosessen

 • Evaluering mot slutten av prosessen

 • Kunnskapstester

 • Automatiserte påminnelser

 • Automatiserte lederrapporter

 • Automatisert administrasjon av brukere

Selvsagt får du også tilgang til dashbord hvor du kan studere gjennomføringsstatistikk fra øverste aggregerte nivå ned til individnivå.

​​

 

Oppsummering av fordeler

 • Høyere bevissthet og årvåkenhet, og lavere risiko, takket være prosessen som løper året rundt

 • Høyere brukertilfredshet, takket være det enkle formatet

 • En komplett portefølje av bevisstgjøringsprosesser fra ansattnivå til styrenivå

 • Enkel og rask skreddersøm av innhold til dine behov, slik at du sparer tid og penger

 • Mange funksjoner for automatisering og integrasjon, slik at du sparer tid i planleggings- og gjennomføringsfasene

 • Fast pris, skytilgang og alle nødvendige tjenester med på kjøpet

​​

Vil du vite mer?