Junglemap nyheter

Junglemaps modenhetsmodell for informasjonssikkerhet

Junglemaps modenhetsmodell for informasjonssikkerhet som verktøy i dialogen mellom kunde og Junglemap, samt internt hos kunden. 

Les mer her

Junglemaps modenhetsmodell for kriseøvelser​

Hvor godt rustet er din virksomhet til å håndtere en digital krise?

Vi har brannøvelser for å hindre tap av mennesker, bygninger og omdømme. Men kriseøvelser knyttet til digitale sårbarheter er ikke alltid like høyt på agendaen. Dette til tross for at Norge er et av verdens mest digitaliserte land i verden. For mange virksomheter kan også kriseøvelser fremstå som for omfattende, dyrt, tid og ressurskrevende. Mange virksomheter møter utfordringer allerede ved planlegging – for hvordan ta tak i og gjennomføre en kriseøvelse? Les mer her.